پرینت سه بعدی

colorFabb از فیلامنت varioShore TPU با قابلیت انعطاف‌پذیری قابل تنظیم رونمایی کرد

شرکت colorFabb از فیلامنت جدید varioShore TPU انعطاف‌پذیر با قابلیت تنظیم میزان انعطاف‌پذیری رونمایی کرد. با داشتن این فیلامنت، می‌توانید مشخص کنید سازه‌ی شما تا چه حد منعطف باشد.

بیشتر بخوانید »